dbhaft
sztandary

Dorota Bendlewska

Sztandar strażacki symbolizuje bohaterską postawę strażaków i ich bezinteresowną chęć niesienia pomocy. Każda Ochotnicza Jednostka Straży Pożarnej posiada swój sztandar.. Sztandary strażackie odrywają ważną role podczas uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych i uroczystości strażackich organizowanych zgodnie z ceremoniałem. Nadają one wysoką rangę wydarzeniu, wprowadzają oficjalną i dostojna atmosferę. Jest to element tradycji stanowiący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra.

Sztandary wykonujemy według aktualnych wytycznych Zarządu Głównego ZOSP . Gwarancją naszego profesjonalizmu jest szerokie grono klientów zadowolonych z naszej pracy.